Wrknest är på topp 25-listan över Sveriges största kompetensföretag 💫

Branschen i siffror: För att illustrera branschens utveckling har Kompetensföretagen (Bemanning och Rekrytering) kontinuerligt samlat in uppgifter om omsättning från sina medlemsföretag sedan år 2000. Insamlingsmetoder och rapporteringsformat har varierat något över tiden. Sedan 2011 baseras statistiken på ett urval av de 35 största medlemskoncernerna, mätt i total omsättning från föregående år.
Wrknest topp 25 största rekryteringsföretag 2024
Wrknest är på topp 25-listan över Sveriges största kompetensföretag för Q1 2024.