Möt Lotta - HR-chef på prisbelönta Steelwrist

I en värld där innovation och snabbhet är nyckeln till framgång, står ett svenskt företag ut med sin imponerande tillväxt och internationella närvaro. Steelwrist, ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av tiltrotatorer, snabbfästen och redskap för grävmaskiner, har cementerat sin position som en global pionjär inom sin bransch. Med en ambition om att vara världsbäst på att effektivisera grävmaskiners arbete, har Steelwrist uppnått enastående framgångar och blivit erkända både som ett 'Best Managed Company' av Deloitte och en 'Årets karrriärsföretag' för 2024. 

Vi satte oss ned med Lotta, HR-chefen på Steelwrist, för att få en inblick i företagets kärnvärden, anpassning till den ekonomiska miljön, och framgångsfaktorer som skiljer dem från mängden. 

Steelwrist som ett företag som präglas av enkelhet, snabbhet och lyhördhet. Dessa värdeord genomsyrar hela organisationen och bidrar till en arbetskultur med högt i tak, där medarbetarnas utvecklingsmöjligheter står i centrum. Med en stark grund i svensk innovation, har Steelwrist också en markant internationell prägel, vilket öppnar upp för en mängd utvecklingsvägar både i Sverige och internationellt. 

Trots de ekonomiska utmaningar som branschen står inför, har Steelwrist lyckats anpassa sig genom att omstrukturera organisationen, från lager till produktion, och fortsätta med ersättningsrekryteringar. Denna flexibilitet och förmåga att anpassa sig har varit avgörande för företagets stabilitet. 

En av Steelwrist största framgångsfaktorer är deras snabbhet och förmåga att utnyttja möjligheter på internationella marknader, som USA och Polen, vilket har hållit företaget starkt även när den svenska marknaden har svajat. Detta, tillsammans med utvecklingen av nya produkter och expansion på nya marknader som Holland, pekar på en ljus framtid för företaget. 

För Steelwrist spelar företagskulturen och värderingarna en central roll i rekryteringsprocessen. Det är otroligt viktigt att hitta kandidater som inte bara passar in i företagets kultur utan också vågar uttrycka sina åsikter. Samarbetet med en rekryteringspartner som Wrknest har varit avgörande, där förmågan att förstå Steelwrist värderingar och behov har lett till framgångsrika rekryteringar. 

Varför Wrknest är rekommenderad som rekryteringspartner? 

Lotta lyfter fram flera skäl till varför andra företag bör överväga Wrknest som sin rekryteringspartner. Till skillnad från erfarenheter med andra rekryteringsföretag, beskriver Lotta hur samarbetet med Wrknest kännetecknats av en stark samstämmighet och förståelse genom hela processen, från sälj till rekrytering. Hon upplever att Wrknests förmåga att vara lyhörda och transparenta, kombinerat med en effektiv och öppen kommunikation, har gjort samarbetet både smidigt och framgångsrikt. 

Hur ser framtiden ut?

Jag har en optimistisk syn på framtiden, ser Steelwrist stora möjligheter till fortsatt tillväxt på marknader som USA och Kina. Dessutom är det viktigt med en långsiktig rekryteringspartner för företagets ekonomi och tillväxt. Wrknest har visat sig vara en sådan partner, med sin träffsäkerhet, kommunikation och förståelse för Steelwrist behov. Steelwrist står som ett lysande exempel på hur svensk innovation, kombinerat med en stark företagskultur och internationell expansion, kan skapa en framgångsrik global närvaro. Genom sitt framgångsrika samarbete med Wrknest i rekryteringsprocessen har de ytterligare stärkt sin position på marknaden, vilket visar på vikten av att välja rätt partners för att uppnå gemensamma mål och driva framgång framåt.

 


2023, vilket år! God Jul önskar Wrknest

Tack för ett fantastiskt 2023 från Wrknest!

När vi nu står vid kanten av 2023 och blickar tillbaka på året som har gått, är det med en känsla av stolthet och tacksamhet jag skriver detta. På Wrknest har vi haft ett år fullt av tillväxt, innovation och framsteg.


Året har varit en milstolpe för oss på Wrknest. Vi firade öppningen av vårt tredje kontor, vilket nu innebär att vi är stolta över att ha närvaro i Malmös, Göteborgs och Stockholms dynamiska städer. Denna expansion är inte bara en indikation på vår tillväxt utan också ett tecken på vårt åtagande att vara nära våra kunder och kandidater.

2023 har varit ett år där vi fokuserade starkt på innovation genom att etablera flera betydelsefulla partnerskap. Dessa samarbeten har varit kärnan i vår strävan att ligga i framkant av rekryterings- och bemanningsindustrin. Genom dessa partnerskap har vi kunnat erbjuda ännu mer värde till våra kunder och utöka vår kunskap och expertis.

Vi har också tagit stora kliv internationellt genom att utföra framgångsrika rekryteringar i Danmark och Finland, utöver vår etablerade närvaro i Sverige. Detta visar vår kapacitet att inte bara förstå utan också tillgodose behoven på olika marknader, vilket är avgörande i en allt mer globaliserad värld.

Jag vill ta detta tillfälle att rikta ett stort tack till varje medlem i Wrknest-teamet. Er hängivenhet, expertis och kreativitet är det som driver vår framgång. Ett lika stort tack går till våra kunder och partners, vars förtroende och stöd gör vår resa möjlig och meningsfull.

Vi ser med spänning fram emot 2024, där vi planerar att fortsätta vår tillväxt, utforska nya marknader och ständigt sträva efter att höja standarden inom rekrytering och bemanning. Vi är redo att möta nya utmaningar och möjligheter med samma passion och engagemang som vi alltid har haft.

Till slut, en önskan om en fridfull jul och ett gott nytt år till er alla. Må 2024 bli ett år av fortsatt framgång, innovation och framåtblickande för oss alla. Tack för ett underbart 2023 - vi ses i framtiden!

Med vänliga hälsningar,

Patrik Hagman
VD, Wrknest


Kundintervju med Christian på Nordic Biosite

Nordic Biosite är en ledande distributör inom medicinsk forskning och diagnostik, specialiserat på att tillhandahålla reagenser till universitet, sjukhus och pharma för hela Nordiska marknaden. De erbjuder innovativa produkter och tjänster för forskning och utveckling inom bland annat immunologi, molekylärbiologi, cancer och neurovetenskap. 

Vi sätter oss ner med Christian Rutemark, Operations Manager, för att gå igenom vårt samarbete.

Nordic Biosite & Wrknest


Hur skiljde sig Wrknest initiala förväntningar från det faktiska samarbetet? 

Jag tror inte det skiljde sig speciellt mycket. Ni var tydliga på vad ni siktade in er på för rekrytering. Jag uppfattade er som inriktade på junior arbetskraft (young talents) och fick en tydlig förklaring på er modell.

Vad har varit det bästa med att arbeta med Wrknest? 

Wrknests förmåga att identifiera och engagera unga talanger har varit av stor vikt för Nordic Biosite, vilket speglar företagets fokus på innovation och framåtblickande tillväxt.

Vilka viktiga lärdomar har de dragit av samarbetet? 

De regelbundna mötena mellan Nordic Biosite och Wrknest har också varit av stort värde, och har hållit samarbetet dynamiskt och produktivt. Dessa möten har inte bara bidragit till en kontinuerlig dialog, utan också till en fördjupad förståelse för företagets behov och ambitioner.

Vilka råd skulle ni ge till andra företag som överväger att samarbeta med Wrknest? 

Det är väl kanske just att våga prata med er och säga till om det är något som inte funkar. Jag kan verkligen rekommendera Wrknest.


Tre viktigaste framgångsfaktorerna i samarbetet? 

 • Kommunikationen med Wrknest.  
 • Kontinuerlig uppföljning av Wrknest.
 • Skräddarsydda lösningar från Wrknest sida.

Trojanska hästar i rekryteringsprocesser 

I antikens Grekland skapades en av de mest berömda myterna i historien: den trojanska hästen. Under det tioåriga Trojanska kriget kom de grekiska styrkorna, ledda av kungar som Agamemnon och Odysseus, på en idé för att överlista invånarna i Troja. De byggde en enorm trähäst, gömde sina bästa krigare inuti, och överlämnade den som en fredsgåva till Troja. Trojanerna, ovetandes om dess innehåll, drog hästen in i staden. Natten därpå smög de grekiska soldaterna ut och öppnade stadens portar för den väntande grekiska armén.  

På samma sätt kan oväntade "trojanska hästar" gömma sig i rekryteringsprocessens detaljer. Låt oss utforska några exempel på dessa överraskningar från både kandidater och arbetsgivare. 


Exempel på Trojanska hästar från kandidater
Den föränderliga löneförväntningen 

  • Taktiken: En kandidat anger en rimlig löneförväntning men höjer sitt löneanspråk avsevärt vid erbjudandet. 
  • Försvar: Var tydlig med löneintervall från start och be om en skriftlig bekräftelse på löneförväntningarna. 

Överdriven kompetens 

  • Taktiken: Kandidaten framställer sig som expert på flera områden, trots avsaknad av erfarenhet. 
  • Försvar: Använd praktiska tester och ställ specifika frågor om tidigare erfarenheter. 

Falska referenser 

  • Taktiken: Kandidaten anger referenser som är vänner eller familjemedlemmar förklädda till tidigare arbetsgivare eller kollegor. 
  • Försvar: Använd LinkedIn för att verifiera referensernas relationer och ställ specifika frågor om kandidatens arbetsprestationer. 

Dolda sidogig 

  • Taktiken: Kandidaten nämner inte sina andra åtaganden som kan påverka deras prestation. 
  • Försvar: Fråga om andra åtaganden och klargör förväntningar om tillgänglighet. 

Dolda avsikter 

  • Taktiken: Kandidaten har avsikt att använda jobberbjudandet för andra syften, som att förhandla med nuvarande arbetsgivare. 
  • Försvar: Diskutera långsiktiga karriärsmål och se till att de överensstämmer med företagets vision. 

Exempel på Trojanska hästar från arbetsgivare
Otydliga jobbkrav 

  • Taktiken: Arbetsgivaren är inte tydlig om alla arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
  • Försvar: Be om en detaljerad arbetsbeskrivning och ställ specifika frågor under intervjun. 

Skiftande rolldefinition 

  • Taktiken: Rollen presenteras som en sak men förändras markant efter anställning. 
  • Försvar: Be om att få träffa framtida kollegor och ställ frågor om den dagliga verksamheten. 

Förskönade karriärmöjligheter 

  • Taktiken: Lockar med orealistiska befordringsmöjligheter. 
  • Försvar: Undersök företagets historik för befordringar och tala med nuvarande eller tidigare anställda. 

Okända prestationskrav 

  • Taktiken: Ej specificerade prestationsmål eller utvärderingskriterier. 
  • Försvar: Efterfråga tydlig information om prestationsmål och utvärderingsprocesser. 

Förmåner som försvinner 

  • Taktiken: Utlovar förmåner som inte uppfylls i det formella jobberbjudandet. 
  • Försvar: Begär skriftlig bekräftelse på alla utlovade förmåner. 

Precis som de grekiska städerna hade sina murar för att skydda mot trojanska hästar, är vi på Wrknest här för att hjälpa er att identifiera och skydda er mot dessa oväntade överraskningar i rekryteringsprocessen. 

Jonathan Söderling

Intervju med Patrik Hagman, VD för Wrknest

I dagens snabbrörliga affärsvärld, där teknologiska framsteg och globala utmaningar ständigt omformar arbetslandskapet, är insikter från industriexperter värdefullare än någonsin. Jag hade nyligen förmånen att sitta ner med Patrik Hagman, VD för Wrknest – ett företag mitt i stormens öga av arbetsmarknadens utmaningar och möjligheter. I vår djupgående diskussion belyser Patrik de pågående förändringarna på arbetsmarknaden, hur Wrknest navigerar genom dessa turbulenta vatten, och hur AI och teknik kan formgiva framtidens arbetsplats. Här är vad han hade att dela med sig.


Hur ser du på den nuvarande arbetsmarknaden i Sverige?

 "Arbetsmarknaden är stark, men som med allt finns det utmaningar. Det råder brist på talanger, vilket gör det svårt för företag att hitta de kompetenser de verkligen behöver."

Vilka trender har du märkt på arbetsmarknaden nyligen?

 "Det påverkas av en mängd faktorer. Digitalisering och automatisering står framför allt ut, vilket gör arbetsmarknaden mer komplex. Denna utveckling ökar efterfrågan på kompetens inom IT, datavetenskap och automation. Det krävs därför en ständig uppskilling och omskolning från arbetstagares sida. Mångfald och inkludering är också centrala aspekter som företag inte får bortse från. Vi lever i ett mångsidigt samhälle, och det måste speglas på arbetsplatsen."

Hur påverkar de globala utmaningarna arbetsmarknaden?

"Sedan 2020 har vi sett en rad påfrestningar, alltifrån en pandemi till en klimatkris. Varje enskild händelse är en utmaning för näringslivet. När de inträffar samtidigt skapar de en unik och mycket svår situation. Företagens anpassning och flexibilitet testas verkligen i dessa tider."

Hur ser Wrknest på den rådande bristen på talanger?

"För oss är det både en utmaning och en möjlighet. Vi är här för att hjälpa företag hitta rätt talanger, och samtidigt assistera kandidater att landa i sina drömjobb."

Vad säger du om den nuvarande lågkonjunkturen och dess effekt på arbetsmarknaden?

"Lågkonjunkturen kan definitivt göra att företag tvekar att anställa, vilket ökar konkurrensen om tillgängliga jobb. Tillsammans med behovet av omskolning och uppdatering av kompetenser, som påpekas i rapporter från till exempel World Economic Forum, står vi inför tuffa tider."

Hur ser du på framtiden gällande specialister på marknaden?

 "Efterfrågan kommer att överstiga tillgången under en överskådlig framtid. Det kommer helt enkelt inte finnas tillräckligt med specialister för att möta marknadens behov."

Med AI och automatiseringens snabba utveckling, vilka råd har du för företag som vill integrera dessa teknologier?

 "AI och automatisering är utan tvekan framtiden, men det är viktigt att företag förstår att dessa verktyg är komplement till den mänskliga arbetskraften snarare än ersättningar. Min rekommendation är att företag investerar i utbildning och resurser för att förbereda sina befintliga team för denna förändring. Genom att utbilda personalen kan de dra full nytta av AI:s kapacitet samtidigt som de skapar en arbetsmiljö som gynnar både teknologi och anställda."

Hur ser du på Wrknests positionering i branschen och framtida ambitioner?

"Wrknest är inte bara ett bemannings- och rekryteringsföretag; vi är en bro mellan talangfulla individer och företag som vill växa. I framtiden siktar vi på att bli mer än bara en länk i rekryteringsprocessen. Vi vill vara en partner i talent management, hjälpa företag att utveckla sina team och göra arbetsmarknaden mer ansluten och effektiv än någonsin tidigare."

Tack för din tid, Patrik. Vi ser fram emot att följa Wrknests framfart på den svenska arbetsmarknaden.

"Tack för att ni lyssnade. Vi ser fram emot att fortsätta göra andra saker för att få annat resultat."

För att kontakta Patrik direkt så kan man maila här

Patrik Hagman


Case i rekrytering: mät äkta kompetens, inte bara CV!

Inom HR- och rekryteringsvärlden har debatten om hur man effektivast bedömer en kandidats kompetens och potential pågått länge. Ett framträdande sätt är genom användning av case i rekryteringsprocessen. Men vad gör case-metoden så effektiv, och hur bör man utforma och värdera dem? 

Varför använda case i rekryteringen? 

Ett rekryteringscase ger inte bara en insikt i en kandidats förmåga att hantera arbetsuppgifter, utan även en ögonblicksbild av kandidaten "i aktion". Enligt forskning av Hausknecht, Day, & Thomas (2004) innehar case en hög prediktiv validitet för att förutsäga jobbprestation. Ännu bättre? Kandidater ser ofta metoden som rättvisare, vilket ger dem möjlighet att demonstrera sina färdigheter istället för att endast bedömas baserat på deras CV. 

Designa ett rekryteringscase: två huvudmetoder 

 1. Mät snabb anpassning: Om målet är att se kandidatens omedelbara skicklighet, bör caset spegla de faktiska arbetsuppgifterna. Det ger insikt i hur kandidaten kan presterar direkt från start. 
 2. Utvärdera framtida potential: Om man vill bedöma en kandidats framtida potential och problemlösningskapacitet, designa caset kring typiska utmaningar i den aktuella rollen. Här letar man efter tecken på innovation, analytiskt tänkande och strategisk planering. 

Bedömningsråd för rekryteringscase 

 • Använd betygsskalor: Gradera kandidatens prestation på en skala från 1 till 5, där 1 är under förväntan och 5 överträffar dem. 
 • Använd en bedömningsguide: En detaljerad guide säkerställer att alla bedömare har en enhetlig förståelse av varje betyg.
 • Följ upp med diskussion: Diskutera bedömningar gemensamt men var försiktig så att du inte ändrar ditt ursprungliga betyg baserat på andras intryck. 

Slutsats 

Ett effektivt case kan vara den avgörande faktorn i rekryteringsprocessen. Hos Wrknest är vi experter på att hjälpa företag skapa och bedöma case på ett systematiskt och rättvist sätt. Med tanke på hur avgörande rätt rekrytering kan vara för ditt företags framtid, är det dags att överväga case-metoden. För mer information om hur ni kan applicera case i rekryteringsprocessen maila hello@wrknest.se 


WRKNEST - Young Professionals

Exit-intervjuer 💗 kompetensförsörjning

En Exit-intervju är en strukturerad intervju med en medarbetare som av någon anledning kommer att lämna företaget. Syftet med en sådan intervju är både för arbetsgivaren att samla in information om hur denne kan utvecklas som arbetsgivare framåt, men även för arbetstagaren att få chansen att utförligt ge sin bild om hur den upplevt både positiva och negativa sidor av sin anställning. Även om en Exit-intervju kan tyckas komma sent, då arbetsgivaren troligtvis inte har chansen att skapa någon förändring som gör att medarbetaren stannar, bör den ses som en strategisk åtgärd.

Förutom de uppenbara syftena som nämnts ovan, spelar Exit-intervjuer också en viktig roll när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning. De insikter som erhålls genom att förstå ett anställts perspektiv kring både sin anställning och anledningen till att denne byter arbetsgivare, kan användas i framtida rekryteringsprocesser. Detta genom att en arbetsgivare kan bli mer specifik när den anpassar sin arbetsplats för att passa majoriteten av den önskade målgruppen, men också för att belysa specifika vad som sticker ut just för denna arbetsplats, för att attrahera de mest eftersökta kandidaterna.

Här är några generella tips för att utföra en bra Exit-intervju:

 • Låt en person som inte är medarbetarens närmsta chef hålla i Exit-intervjun (exempelvis HR, en annan chef eller en partner inom kompetensförsörjning såsom Wrknest).
 • Var tydlig med att intervjun är frivillig och vad syftet med intervjun är.
 • Intervjuaren bör klargöra att denne enbart kommer ställa följdfrågor och liknande, och aldrig engagera sig i diskussioner eller uttrycka egna åsikter om diskuterade ämnen.
 • Meddela medarbetaren hur informationen kommer att hanteras (exempelvis att den kommer delas med vissa chefer eller ledningsgrupp).
 • Ställ många och relevanta följdfrågor med målet att förstå kontexten i det som sägs. Dessa frågor bör vara nyfikna snarare än kritiska.
 • Avsätt minst en timme för Exit-intervjun så att ni kan prata i lugn och ro och djupdyka i viktiga ämnen.

Exit-intervjuns bidrag till kompetensförsörjning

Exit-intervjun kan ge ovärderlig information om vad medarbetaren har upplevt som det allra bästa under sin anställning. Denna insikt kan ge arbetsgivaren en klarare bild av hur man bör framställa sig mot den aktuella målgruppen samt vad medarbetaren faktiskt värderar högt på en arbetsplats. Medan en arbetsgivare kanske fokuserar mycket på utvecklingsmöjligheter, kanske det visar sig att kulturfaktorer såsom fredags-AW:s eller vecko-yogan är mer uppskattade.

Dessutom blir feedbacken en viktig faktor i den strategiska kompetensförsörjningen. Genom att använda den konstruktiva feedbacken kan en arbetsplats utvecklas för att behålla sina bästa medarbetare, upprätthålla ett gott rykte på arbetsmarknaden och uppmuntra nuvarande medarbetare att bli ambassadörer för arbetsplatsen inför sina kontakter.

Således bör Exit-intervjun inte ses som en isolerad aktivitet, utan som en integrerad del av både den kortsiktiga och den långsiktiga kompetensförsörjningen. Tveka inte att kontakta oss på hello@wrknest.se om ni vill höra mer om hur vi skulle kunna stötta just er med exit-intervjuer!


WRKNEST - Young Professionals - Rekrytering

Urval och testers dåtid, nutid, framtid och trender - Intervju med experten Anders Sjöberg

Vi satte oss ner med Anders Sjöberg som är fil.dr och docent i psykologi på Stockholms Universitet och är en av Sveriges främsta experter inom urval och testutveckling. Han har bland annat tillsammans med Sofia Sjöberg och Sara Henrysson-Eidvall skrivit boken ”Personlighet i arbete” som kom ut 2021, han driver bloggen Psychometrics och har även startat testföretaget Assessment Engine tillsammans med Sofia Sjöberg. 

Anders är alltid en väldigt kunnig och nyanserad röst i samtalet kring urval och tester, väldigt uppdaterad kring den senaste forskningen på områdena. Vi tog ett snack om bland annat hur tester har utvecklats de senaste 30 åren, Chat GPT:s inträde och vilka trender som man kanske inte riktigt ska ta på allvar.  - Jonathan Söderling

Read more


Varför är datadriven rekrytering framtiden?

När man hör ordet "datadriven" kan man kanske tänka på någon som sitter med nerdragna rullgardiner och tittar på siffror och diagram hela dagarna. Men sanningen är att datadriven rekrytering är något som kan vara till nytta för alla, oavsett om man är en teknikfreak eller inte.

Read more


Hur säkerställer vi att det som sägs är rätt?

Allt vi vill i en rekrytering är att hitta rätt person. Men hur vet vi att den vi anställer verkligen har rätt säkerhetsmässiga förutsättningar som krävs för en viss befattning? På Wrknest är trygga och säkra rekryteringar viktigt, inte minst med tanke på det osäkra omvärldsläget och allt det kan medföra.

Vi samarbetar därför med SRI (Scandinavian Recruitment Intelligence) som är en av Sveriges ledande leverantörer av kvalitativa bakgrundskontroller. SRI erbjuder en transparent, kandidatfokuserad och helt GDPR-säker process för genomförande av bakgrundskontroller på olika nivåer.

Om du är intresserad av att utforska bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen tillsammans med oss, hör gärna av dig.