Möt Lotta – HR-chef på prisbelönta Steelwrist

I en värld där innovation och snabbhet är nyckeln till framgång, står ett svenskt företag ut med sin imponerande tillväxt och internationella närvaro. Steelwrist, ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av tiltrotatorer, snabbfästen och redskap för grävmaskiner, har cementerat sin position som en global pionjär inom sin bransch. Med en ambition om att vara världsbäst på att effektivisera grävmaskiners arbete, har Steelwrist uppnått enastående framgångar och blivit erkända både som ett ’Best Managed Company’ av Deloitte och en ’Årets karrriärsföretag’ för 2024. 

Vi satte oss ned med Lotta, HR-chefen på Steelwrist, för att få en inblick i företagets kärnvärden, anpassning till den ekonomiska miljön, och framgångsfaktorer som skiljer dem från mängden. 

Steelwrist som ett företag som präglas av enkelhet, snabbhet och lyhördhet. Dessa värdeord genomsyrar hela organisationen och bidrar till en arbetskultur med högt i tak, där medarbetarnas utvecklingsmöjligheter står i centrum. Med en stark grund i svensk innovation, har Steelwrist också en markant internationell prägel, vilket öppnar upp för en mängd utvecklingsvägar både i Sverige och internationellt. 

Trots de ekonomiska utmaningar som branschen står inför, har Steelwrist lyckats anpassa sig genom att omstrukturera organisationen, från lager till produktion, och fortsätta med ersättningsrekryteringar. Denna flexibilitet och förmåga att anpassa sig har varit avgörande för företagets stabilitet. 

En av Steelwrist största framgångsfaktorer är deras snabbhet och förmåga att utnyttja möjligheter på internationella marknader, som USA och Polen, vilket har hållit företaget starkt även när den svenska marknaden har svajat. Detta, tillsammans med utvecklingen av nya produkter och expansion på nya marknader som Holland, pekar på en ljus framtid för företaget. 

För Steelwrist spelar företagskulturen och värderingarna en central roll i rekryteringsprocessen. Det är otroligt viktigt att hitta kandidater som inte bara passar in i företagets kultur utan också vågar uttrycka sina åsikter. Samarbetet med en rekryteringspartner som Wrknest har varit avgörande, där förmågan att förstå Steelwrist värderingar och behov har lett till framgångsrika rekryteringar. 

Varför Wrknest är rekommenderad som rekryteringspartner? 

Lotta lyfter fram flera skäl till varför andra företag bör överväga Wrknest som sin rekryteringspartner. Till skillnad från erfarenheter med andra rekryteringsföretag, beskriver Lotta hur samarbetet med Wrknest kännetecknats av en stark samstämmighet och förståelse genom hela processen, från sälj till rekrytering. Hon upplever att Wrknests förmåga att vara lyhörda och transparenta, kombinerat med en effektiv och öppen kommunikation, har gjort samarbetet både smidigt och framgångsrikt. 

Hur ser framtiden ut?

Jag har en optimistisk syn på framtiden, ser Steelwrist stora möjligheter till fortsatt tillväxt på marknader som USA och Kina. Dessutom är det viktigt med en långsiktig rekryteringspartner för företagets ekonomi och tillväxt. Wrknest har visat sig vara en sådan partner, med sin träffsäkerhet, kommunikation och förståelse för Steelwrist behov. Steelwrist står som ett lysande exempel på hur svensk innovation, kombinerat med en stark företagskultur och internationell expansion, kan skapa en framgångsrik global närvaro. Genom sitt framgångsrika samarbete med Wrknest i rekryteringsprocessen har de ytterligare stärkt sin position på marknaden, vilket visar på vikten av att välja rätt partners för att uppnå gemensamma mål och driva framgång framåt.