Kundintervju med Christian på Nordic Biosite

Nordic Biosite är en ledande distributör inom medicinsk forskning och diagnostik, specialiserat på att tillhandahålla reagenser till universitet, sjukhus och pharma för hela Nordiska marknaden. De erbjuder innovativa produkter och tjänster för forskning och utveckling inom bland annat immunologi, molekylärbiologi, cancer och neurovetenskap. 

Vi sätter oss ner med Christian Rutemark, Operations Manager, för att gå igenom vårt samarbete.

Nordic Biosite & Wrknest


Hur skiljde sig Wrknest initiala förväntningar från det faktiska samarbetet? 

Jag tror inte det skiljde sig speciellt mycket. Ni var tydliga på vad ni siktade in er på för rekrytering. Jag uppfattade er som inriktade på junior arbetskraft (young talents) och fick en tydlig förklaring på er modell.

Vad har varit det bästa med att arbeta med Wrknest? 

Wrknests förmåga att identifiera och engagera unga talanger har varit av stor vikt för Nordic Biosite, vilket speglar företagets fokus på innovation och framåtblickande tillväxt.

Vilka viktiga lärdomar har de dragit av samarbetet? 

De regelbundna mötena mellan Nordic Biosite och Wrknest har också varit av stort värde, och har hållit samarbetet dynamiskt och produktivt. Dessa möten har inte bara bidragit till en kontinuerlig dialog, utan också till en fördjupad förståelse för företagets behov och ambitioner.

Vilka råd skulle ni ge till andra företag som överväger att samarbeta med Wrknest? 

Det är väl kanske just att våga prata med er och säga till om det är något som inte funkar. Jag kan verkligen rekommendera Wrknest.


Tre viktigaste framgångsfaktorerna i samarbetet? 

  • Kommunikationen med Wrknest.  
  • Kontinuerlig uppföljning av Wrknest.
  • Skräddarsydda lösningar från Wrknest sida.