2023, vilket år! God Jul önskar Wrknest

Tack för ett fantastiskt 2023 från Wrknest!

När vi nu står vid kanten av 2023 och blickar tillbaka på året som har gått, är det med en känsla av stolthet och tacksamhet jag skriver detta. På Wrknest har vi haft ett år fullt av tillväxt, innovation och framsteg.


Året har varit en milstolpe för oss på Wrknest. Vi firade öppningen av vårt tredje kontor, vilket nu innebär att vi är stolta över att ha närvaro i Malmös, Göteborgs och Stockholms dynamiska städer. Denna expansion är inte bara en indikation på vår tillväxt utan också ett tecken på vårt åtagande att vara nära våra kunder och kandidater.

2023 har varit ett år där vi fokuserade starkt på innovation genom att etablera flera betydelsefulla partnerskap. Dessa samarbeten har varit kärnan i vår strävan att ligga i framkant av rekryterings- och bemanningsindustrin. Genom dessa partnerskap har vi kunnat erbjuda ännu mer värde till våra kunder och utöka vår kunskap och expertis.

Vi har också tagit stora kliv internationellt genom att utföra framgångsrika rekryteringar i Danmark och Finland, utöver vår etablerade närvaro i Sverige. Detta visar vår kapacitet att inte bara förstå utan också tillgodose behoven på olika marknader, vilket är avgörande i en allt mer globaliserad värld.

Jag vill ta detta tillfälle att rikta ett stort tack till varje medlem i Wrknest-teamet. Er hängivenhet, expertis och kreativitet är det som driver vår framgång. Ett lika stort tack går till våra kunder och partners, vars förtroende och stöd gör vår resa möjlig och meningsfull.

Vi ser med spänning fram emot 2024, där vi planerar att fortsätta vår tillväxt, utforska nya marknader och ständigt sträva efter att höja standarden inom rekrytering och bemanning. Vi är redo att möta nya utmaningar och möjligheter med samma passion och engagemang som vi alltid har haft.

Till slut, en önskan om en fridfull jul och ett gott nytt år till er alla. Må 2024 bli ett år av fortsatt framgång, innovation och framåtblickande för oss alla. Tack för ett underbart 2023 – vi ses i framtiden!

Med vänliga hälsningar,

Patrik Hagman
VD, Wrknest