Intervju med Patrik Hagman, VD för Wrknest

I dagens snabbrörliga affärsvärld, där teknologiska framsteg och globala utmaningar ständigt omformar arbetslandskapet, är insikter från industriexperter värdefullare än någonsin. Jag hade nyligen förmånen att sitta ner med Patrik Hagman, VD för Wrknest – ett företag mitt i stormens öga av arbetsmarknadens utmaningar och möjligheter. I vår djupgående diskussion belyser Patrik de pågående förändringarna på arbetsmarknaden, hur Wrknest navigerar genom dessa turbulenta vatten, och hur AI och teknik kan formgiva framtidens arbetsplats. Här är vad han hade att dela med sig.


Hur ser du på den nuvarande arbetsmarknaden i Sverige?

 ”Arbetsmarknaden är stark, men som med allt finns det utmaningar. Det råder brist på talanger, vilket gör det svårt för företag att hitta de kompetenser de verkligen behöver.”

Vilka trender har du märkt på arbetsmarknaden nyligen?

 ”Det påverkas av en mängd faktorer. Digitalisering och automatisering står framför allt ut, vilket gör arbetsmarknaden mer komplex. Denna utveckling ökar efterfrågan på kompetens inom IT, datavetenskap och automation. Det krävs därför en ständig uppskilling och omskolning från arbetstagares sida. Mångfald och inkludering är också centrala aspekter som företag inte får bortse från. Vi lever i ett mångsidigt samhälle, och det måste speglas på arbetsplatsen.”

Hur påverkar de globala utmaningarna arbetsmarknaden?

”Sedan 2020 har vi sett en rad påfrestningar, alltifrån en pandemi till en klimatkris. Varje enskild händelse är en utmaning för näringslivet. När de inträffar samtidigt skapar de en unik och mycket svår situation. Företagens anpassning och flexibilitet testas verkligen i dessa tider.”

Hur ser Wrknest på den rådande bristen på talanger?

”För oss är det både en utmaning och en möjlighet. Vi är här för att hjälpa företag hitta rätt talanger, och samtidigt assistera kandidater att landa i sina drömjobb.”

Vad säger du om den nuvarande lågkonjunkturen och dess effekt på arbetsmarknaden?

”Lågkonjunkturen kan definitivt göra att företag tvekar att anställa, vilket ökar konkurrensen om tillgängliga jobb. Tillsammans med behovet av omskolning och uppdatering av kompetenser, som påpekas i rapporter från till exempel World Economic Forum, står vi inför tuffa tider.”

Hur ser du på framtiden gällande specialister på marknaden?

 ”Efterfrågan kommer att överstiga tillgången under en överskådlig framtid. Det kommer helt enkelt inte finnas tillräckligt med specialister för att möta marknadens behov.”

Med AI och automatiseringens snabba utveckling, vilka råd har du för företag som vill integrera dessa teknologier?

 ”AI och automatisering är utan tvekan framtiden, men det är viktigt att företag förstår att dessa verktyg är komplement till den mänskliga arbetskraften snarare än ersättningar. Min rekommendation är att företag investerar i utbildning och resurser för att förbereda sina befintliga team för denna förändring. Genom att utbilda personalen kan de dra full nytta av AI:s kapacitet samtidigt som de skapar en arbetsmiljö som gynnar både teknologi och anställda.”

Hur ser du på Wrknests positionering i branschen och framtida ambitioner?

”Wrknest är inte bara ett bemannings- och rekryteringsföretag; vi är en bro mellan talangfulla individer och företag som vill växa. I framtiden siktar vi på att bli mer än bara en länk i rekryteringsprocessen. Vi vill vara en partner i talent management, hjälpa företag att utveckla sina team och göra arbetsmarknaden mer ansluten och effektiv än någonsin tidigare.”

Tack för din tid, Patrik. Vi ser fram emot att följa Wrknests framfart på den svenska arbetsmarknaden.

”Tack för att ni lyssnade. Vi ser fram emot att fortsätta göra andra saker för att få annat resultat.”

För att kontakta Patrik direkt så kan man maila här

Patrik Hagman