Case i rekrytering: mät äkta kompetens, inte bara CV!

Inom HR- och rekryteringsvärlden har debatten om hur man effektivast bedömer en kandidats kompetens och potential pågått länge. Ett framträdande sätt är genom användning av case i rekryteringsprocessen. Men vad gör case-metoden så effektiv, och hur bör man utforma och värdera dem? 

Varför använda case i rekryteringen? 

Ett rekryteringscase ger inte bara en insikt i en kandidats förmåga att hantera arbetsuppgifter, utan även en ögonblicksbild av kandidaten ”i aktion”. Enligt forskning av Hausknecht, Day, & Thomas (2004) innehar case en hög prediktiv validitet för att förutsäga jobbprestation. Ännu bättre? Kandidater ser ofta metoden som rättvisare, vilket ger dem möjlighet att demonstrera sina färdigheter istället för att endast bedömas baserat på deras CV. 

Designa ett rekryteringscase: två huvudmetoder 

  1. Mät snabb anpassning: Om målet är att se kandidatens omedelbara skicklighet, bör caset spegla de faktiska arbetsuppgifterna. Det ger insikt i hur kandidaten kan presterar direkt från start. 
  2. Utvärdera framtida potential: Om man vill bedöma en kandidats framtida potential och problemlösningskapacitet, designa caset kring typiska utmaningar i den aktuella rollen. Här letar man efter tecken på innovation, analytiskt tänkande och strategisk planering. 

Bedömningsråd för rekryteringscase 

  • Använd betygsskalor: Gradera kandidatens prestation på en skala från 1 till 5, där 1 är under förväntan och 5 överträffar dem. 
  • Använd en bedömningsguide: En detaljerad guide säkerställer att alla bedömare har en enhetlig förståelse av varje betyg.
  • Följ upp med diskussion: Diskutera bedömningar gemensamt men var försiktig så att du inte ändrar ditt ursprungliga betyg baserat på andras intryck. 

Slutsats 

Ett effektivt case kan vara den avgörande faktorn i rekryteringsprocessen. Hos Wrknest är vi experter på att hjälpa företag skapa och bedöma case på ett systematiskt och rättvist sätt. Med tanke på hur avgörande rätt rekrytering kan vara för ditt företags framtid, är det dags att överväga case-metoden. För mer information om hur ni kan applicera case i rekryteringsprocessen maila hello@wrknest.se